Provozovatel
retrotel.cz
Richard Černoch
Jeseniova 87
13000 Praha 3
IČ: 64569616
Tel: +420704542194
email: info@retrotel.cz

Nejsme plátci DPH

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Slovníček pojmů
Repasovaný telefon: Repasovaný telefon ve stavu nového přístroje. Použitá je pouze základní deska a 
rám telefonu. Ke každému telefonu obdržíte zdarma novou nabíječku a novou baterii. Telefony mohou být vybaveny menu v anglickém jazyce.

Obchodní podmínky
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká odesláním 
elektronické objednávky. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná 
specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Dodání zboží
Dodací lhůta je 14-39 dnů podle stavu skladových zásob. Poštovné je 120,- při platbě předem na účet provozovatele 1014264423/6100. 
Poštovné je 150,- při platbě dobírkou. 
CZK Zboží je zasíláno přímo ze zahraničního skladu. Zásilku není možné urychlit. 
Poskytujeme sledovací číslo tak že máte přehled kde se vaše zásilka právě nachází. 
V případě že zboží bude zasláno ze zemí mimo EU může být zásilka pozdržena celním úřadem. 
Pokud k tomu dojde a budete informování celním úřadem o pozdržení zásilky nepodnikejte žádné kroky a obratem nás emailem informujte. 
Vše zařídíme za vás tak abyjste nikam nemuseli a mohli v pohodě očekávat dodání zboží. Jakékoliv celní poplatky pokud vzniknou uhradíme za 
vás.

Platba za zboží
Platba je možná předem na účet provozovatele 1014264423/6100. Nebo dobírkou. 

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím odesláním. Po odeslání jen 
v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování odeslané objednávky 
je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na 
úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka 
obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných 
nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího. 
Bez udání důvodu. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena 
zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech). V souladu se 
zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto 
právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o 
odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za 
následujících podmínek: musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, musí být 
kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s dokladem o koupi.
Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naší provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

Zvláštní ujednání
Každá Vaše objednávka (pokud nebylo provedeno její storno viz výše) je závazná (Občanský zákoník § 
544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude tedy objednávka zákazníkem vyzvednuta, budeme požadovat úhradu nákladů vzniklých odesláním zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v 
této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Odpovědnost za vady zboží a záruka
Před použitím nebo odesláním každého zboží provádíme kontrolu mechanické funkčnosti i elektronické. I 
přes to se může vyskytnout vadný kus. V tomto případě máte nárok na reklamaci zboží. K Vaší reklamaci 
přistupujeme s maximální péčí a odpovědností. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se reklamace, neváhejte nás kontaktovat. O výsledku Vaší reklamace vás budeme informovat maximálně do 30-ti dnů. Informujte nás prosím o reklamaci zboží předem, telefonicky nebo emailem. Vadu zboží popište co nejpodrobněji, můžete dále připojit fotku nebo jinou dokumentaci. Přiložte kopii prodejního dokladu. Zboží zašlete vždy kompletní. Celou zásilku poté odešlete bez dobírky na naši adresu : Richard Černoch, Jeseniova 87, Praha 3, 13000 Bude-li reklamace oprávněná, zašleme Vám nový kus nebo Vám vrátíme kupní cenu zboží. 
Délka záruky na prodávané repasované telefony je 6 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady 
výrobku, které brání ve funkčnosti a nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo použitím v rozporu s návodem k obsluze.

Ochrana osobních dat
Provedením objednávky, registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných 
forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován mailem, telefonicky, SMS zprávou, 
nebo faxem a vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a 
marketingové účely naší společnosti, obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast 
v anketách a průzkumech trhu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a 
emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a 
zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@retrotel.cz 
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a 
vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru 
neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s 
daty.

Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi (dodavatelem) Richard 
Černoch a (zákazníkem) kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. 
Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické 
osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy, si Richard Černoch 
(dodavatel) vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí 
vhodným způsobem na internetových stránkách. Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a 
záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami. Veškeré objednávky jsou závazné.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli nakupovat právě u nás.